Erhvervsrettet testning er et kognitivt testværktøj til vurdering af en persons evne til at tænke og lave ræsonnement af sammenfatninger. Dette kan benyttes hos medarbejderen i en udviklingsproces eller kandidaten i en rekrutteringsproces.

Ved at blive certificeret i Erhvervsrettet testning opnår du større indsigt og forståelse for forskellige intelligensformer samt de indbyrdes sammenhænge på kun én dag. Du opnår en forståelse for fordele og ulemper ved henholdsvis høj/lav score, og indblik i vigtigheden af sammenligning med relevante normgrupper. Erhvervsrettet testning anvendes i virksomheder, organisationer og HR-afdelinger, hvor vurdering af evner på forskellige områder er vigtige succeskriterier. Den anvendes derudover også som kompetenceudvikling og i rekrutteringsprocesser.

Hvis du er interesseret i certificeringen og gerne vil afprøve en eller to af de erhvervsrettede test – så kontakt os på 70 26 32 25 eller info@hrsolutions.dk

Erhvervsrettet testning er en psykologisk test med op til 9 individuelle test. Disse omfatter følgende områder:

Kurt Lausen fortæller lidt om erhvervsrettet test

 • Abstrakt logisk tænkning
 • Forståelse for logiske processer
 • Rumlig tænkning
 • Forståelse for sociale kontekst
 • Numerisk kontekst
 • Matematisk logisk
 • Ordpar forståelse
 • Hukommelsestest
 • Tekstforståelsestest

Virtuel certificering – hvad får du med dig?

På en virtuel certificering lærer du som udgangspunkt de samme ting som på en fysisk certificering – med de fordele og ulemper der er i forhold til at være online. Du lærer, hvad hver enkelt deltest giver dig af viden og indsigt, at fortolke i dybden – også ud fra rådata og give tilbagemelding til den analyserede person.

Du bliver certificeret i den nyeste version af FinxS Erhvervsrettet test, så vi giver dig de bedste forudsætninger for at kunne udvikle dine medarbejdere eller rekrutterer den helt rigtige til jobbet. Erhvervsretet test kan med fordel kombineres med Extended DISC Basic, for at nuancere billedet af kandidaten endnu mere.

Certificeringen tager udgangspunkt i de 3 G-faktorer, som blev udviklet af Charles Edward Spearman i 1904. For at blive certificeret i evnetest skal du selv gennemføre de 9 test samt gennemgå et e-learningsforløb. Teorien og resultaterne anvendes som baggrund for træning i feedback på testene, så resultaterne derefter kan sammenlignes med forskellige målgrupper.

.

Modtag en demo Erhvervsrettet test – udfyld nedenstående og modtag den pr. mail.

Det siger kunderne om at blive certificeret virtuel i Erhversrettet Test:

Jeg opfattede vores online-sessioner som endog meget behagelige, effektive og personlige.

Planlægning af flere, kortere undervisningsgange i umiddelbar nærhed til hinanden betød, at jeg selv oplevede en bedre indlæring, end tilfældet nogle gange kan være ved et heldagskursus med fysisk fremmøde, hvor jeg som oftes har momenter, hvor jeg ’tuner ud’ i løbet af en dag. Placeringen af moduler betød, at jeg 1: stadig havde de foregående seancer i frisk erindring. 2: havde tid til at lade op og reflektere ind imellem.

Jeg vil som oftest hælde imod, at man får ”det ekstra” ud af at være fysiske tilstede, men oplevede efterfølgende, at det intense, men samtidig afslappede rum, der blev skabt var virkeligt effektivt og et særdeles godt alternativ til at hive en hel dag ud af arbejdskalenderen.

Line Ehlers – Global HR Assistant

Certificeringsforløbet består af 3 steps:

Step 1: E-learningskursus

E-learningskurset består af 7 lektioner + 1 test med derimellem indlagte øvelsesopgaver. Den afsluttende test skal bestås inden certificeringsdagene. E-learningskurset kan gennemføres i dit eget tempo, så du kan logge af og på så mange gange du har lyst.

Step 2: Erhvervsrettet test

Inden certificeringsdagene skal du selv, samt have tre ”kaniner”, til at udfylde en erhvervsrettet test. Resultaterne herfra vil blive anvendt som baggrund for træning og feedback på selve certificeringsdagen.

Step 3: Virtuel certificering

Den virtuelle certificering sker over 3 sessioner a ca. 2 timers varighed – inkl. pauser

Sessionerne indeholder

 1. Gennemgang og forståelse af de 9 kognitive test
 2. Fortolkning af resultater og udvalg af deltest
 3. Feedback og certificering

Klik på de enkelte deltest herunder, for at læse mere.

Abstrakt logisk tænkning: måler personens evne til at forstå indbyrdes forhold mellem forskellige elementer, samt evnen til at se helheder og muligheder. Relaterer sig til generel indlæringsevne, som kan udvikles.

Udvalgte relevante arbejdsområder:

Forretningsudvikling, abstrakt matematik, IT, forskning og håndværker/bygningskonstruktør

Forståelse for logiske processer: måler personens evne til at forstå årsagssammenhænge og effekten heraf. Relaterer sig til personens evne til at forstå hvordan informationer omsættes i hverdagen. Måler ligeledes personens evne til systematisk tænkning. Dette område er sværere at udvikle.

Udvalgte relevante arbejdsområder:

Computerprogrammering, forskning, udarbejdelse af analyser, projektledelse, salg, indkøb og logistik

Rumlig tænkning: er evnen til at se logiske processer visuelt, samt evnen til at styre den indsamlede information gennem visuel tænkning. Rumlig tænkning er ofte forbundet med kreative fag.

Udvalgte relevante arbejdsområder:

Tegnere, frisører, kunstnere, fotografer, designere, grafikere og arkitekter

Forståelse for den sociale kontekst: måler evnen til at forstå sammenhænge og andre mennesker. En høj score her tyder på stor menneskelig indlevelsesevne. Nogle mennesker fornemmer hurtigt og intuitivt hvis en kollega ikke trives eller har en dårlig dag. Det er personens forståelse for den sociale kontekst, som kommer spil.

Udvalgte relevante arbejdsområder:

Ledere, undervisere, politikere, sælgere, fysioterapeuter, læger

Numerisk tænkning: måler personens evne til at opfatte sammenhængen mellem numerisk information. Vi kender alle talrækker, hvor man skal skrive det næste tal i rækken. Nogle ser det med det samme, imens andre skal bruge længere tid på at se sammenhængen.

Udvalgte relevante arbejdsområder:

Generelle fag med numerisk forståelse, detailsalg, ledelse, regnskab, logistik, økonomi, salg

Matematisk logisk tænkning: måler en persons evne til at forstå den logiske anvendelse af matematik, vurdere argumenter og påvise fejlbehæftede følgeslutninger. Evnen til at anvende matematik, logik og/eller statistik i beslutningsprocessen.

Udvalgte relevante arbejdsområder:

Dataanalyse, forskning, analytiker, indkøber, logistik, ledere

Ordparforståelse: en persons evne til at forstå sammenhængen mellem forskellige begreber og klassificere information. Det er evnen til at kombinere data, som har en sammenhæng. Typisk evnen til at komme med løsninger på kendte problemer.

Udvalgte relevante arbejdsområder:

Journalistik, planlægning, markedsføring. Politik, forhandling, projektstyring

Visuel Hukommelsestest: måler evnen til at lagre mange visuelle objekter. Testresultatet afspejler hvor hurtigt en person kan identificere små forskelle i relativt ens billeder. Giver en indikation om hvor stor arbejdshukommelseskapaciteten er. En person med lav arbejdshukommelse vil skulle have beskeder i små bidder og gerne flere gange end en med høj arbejdshukommelse.

Udvalgte relevante arbejdsområder:

Detailplanlægning, arkitektonisk design, grafisk planlægning, alle jobs som kræver god hukommelse

Tekstforståelse: måler en persons evne til at forstå skriftlig information, konceptualisere den og finde årsagssammenhænge. Resultatet afspejler evnen til at identificere væsentlig information og nærmest frasortere ligegyldige info ift. det problem, som skal løses.

Udvalgte relevante arbejdsområder:

Journalistik, dataindsamling og -analyse, identificering og løsning af problemer, evnen til at identificere et budskab kan bruges i alle jobsammenhænge.

Erhvervsrettet test kan med fordel anvendes i rekrutteringsprocessen. Forbind Erhvervsrettet test med vores online rekrutteringssystem Myhrsol Recruiting. Den indeholder testværktøjer til at finde de bedste kandidater til jobbet på baggrund af skræddersyede jobkriterier, du selv opstiller. Læs mere om Myhrsol Recruiting her

I sessionerne er der fokus på læringsmål og skabe de bedste udgangspunkt for læring.

Der vil derfor være opgaver imellem session 1 og 2 samt 2 til 3. Herudover vil der være opgaver mellem deltagerne i hver session samt præsentation af opgaverne.

Vi vil tilstræbe os på, at have maksimalt op til 5 personer pr. hold.

Kommende certificeringskurser

sep
15
tirs
Virtuel / Online Extended DISC Basic Certificering E-Learning samt 5 x 2 timer virtuel over 2 uger
sep 15 kl. 8:00 – okt 2 kl. 9:00

Få flere informationer om certificeringen i Virtuel Extended DISC Basic ved at trykke HER

Tilmeld dig kursuset ved at kontakte os på 70 26 32 25 eller info@hrsolutions.dk

sep
28
man
Virtuel Online Erhvervsrettet Test certificering Online E-Learning samt 3 x 2 timer virtuel
sep 28 kl. 8:30 – okt 12 kl. 9:30

Få flere informationer om certificeringen i Erhvervsrettet Test ved at trykke HER

Tilmeld dig kursuset ved at kontakte os på 70 26 32 25 eller info@hrsolutions.dk

sep
29
tirs
Virtuel / Online Extended DISC Basic Certificering E-Learning samt 5 x 2 timer virtuel over 2 uger
sep 29 kl. 8:00 – okt 16 kl. 9:00

Få flere informationer om certificeringen i Virtuel Extended DISC Basic ved at trykke HER

Tilmeld dig kursuset ved at kontakte os på 70 26 32 25 eller info@hrsolutions.dk

sep
30
ons
Virtuel Online Advanced Extended DISC Training Online E-Learning samt 2 x 2 timer virtuel
sep 30 kl. 9:00 – okt 7 kl. 10:00

Få flere informationer om certificeringen i Advanded Training  ved at trykke HER

Tilmeld dig kursuset ved at kontakte os på 70 26 32 25 eller info@hrsolutions.dk

okt
1
tors
Virtuel / Online certificering i Salgs Kompetence Assessment Online - E-learning og 5 x 2 timers online certificering
okt 1 kl. 9:00 – okt 15 kl. 10:00

Kontakt os for mere information og evt. planlægning af tidspunkter der passer dig

Vil du ringes op til en uforpligtende snak om certificeringen?

Ønsker du mere information om hvad udbyttet af certificeringen
betyder for dig og din organisation, er du altid velkommen til at kontakte
os på info@hrsolutions.dk eller tlf. 7026 3225

Udvikling
Løbende opdatering af systemet. Orientering løbende om forbedringer og udvidelse af muligheder i systemet.

Support
Support i forhold til de systemmæssige behov samt fortolkningsspørgsmål i forbindelse med brug af evnetestene.

Undervisning
Vi har løbende virtuelle certificeringshold der understøtter og udvikler den certificeredes behov.