Medarbejder samtaler – Spild af tid eller hvad…

Hvert år gennemføres der millioner af MAS, MUS, PU eller lignende samtaler mellem medarbejdere og ledere.

Nogle af samtalerne er super gode andre mindre gode og nogle få får kritik som tidsspilde. Vi har gennem dialoger med danske virksomheder undersøgt, hvor forskellen ligger.

Den gode respons fås når

 • At der bliver taget udgangspunkt i de aftaler der ligger fra sidste dialog (er vi nået i mål)
 • At begge parter er afklaret om indholdet / dagsorden til samtalen
 • At begge parter har forberedt sig grundigt
 • At der er afsat tid til dialogen – god tid – så der ikke er noget vi ikke når at tale om
 • At der fremkommer konklusioner på medarbejdersamtalen som der er accept om
 • At der bliver lavet en plan for de kommende indsatser og perioder
 • At der bliver fuldt op på, det aftalte på det rigtige tidspunkt og jf. aftalen
 • At der sker en løbende opfølgning – så tingene bliver gennemført

Der gives også udtryk for, at de største udfordringer ligger indenfor følgende områder:

 • At der pga lederskifte ikke altid er klarhed over hvad der er aftalt på sidste medarbejdersamtale
 • At der er manglende forberedelse til samtalerne for både leder og medarbejderne
 • At der ikke bliver fuldt op på samtalerne og aftalerne ikke bliver overholdt

For at imødekomme dette har vi valgt at sætte strøm til disse vigtige elementer i MyHRsol.com Medarbejdersamtaler / Development. Således, at vi kan hjælpe med at få bedre og mere effektive medarbejdersamtaler både for medarbejderen og lederne samt sikre opfølgningen på indsatser.

Kontakt os for nærmere information på 70 26 32 25 eller se mere på www.myhrsol.dk