Find den rette kandidat til jobbet med en evnetest

I de fleste virksomheder er det almindelig kutyme med én-to samtaler, som de udvalgte kandidater bliver indkaldt til. Men mange virksomheder benytter også personlighedsanalyser og andre tests, der kan hjælpe dem i rekrutteringsprocessen. Særligt DISC, og jung baserede tests bliver i høj grad brugt af virksomheder til rekruttering for at finde det rette kandidatmatch.

Særligt større virksomheder bruger tests i rekrutteringsprocessen, men også mindre virksomheder er i højere grad begyndt at bruge tests i forbindelse med rekruttering af kandidater. Faktisk viser en undersøgelse, at 2 ud af 3 virksomheder benytter tests til rekruttering. I større virksomheder med over 250 medarbejdere bruger 4 ud af 5 virksomheder tests, mens det ved små virksomheder med under 50 ansatte er hver anden, der bruger dem.

Tests er derfor meget populært blandt virksomheder til brug i rekrutteringssammenhæng. Især personlighedstests synes at være brugbart for mange virksomheder for at finde det rette match til virksomhedens profil.

Men står I og skal ansætte en ny medarbejder i virksomheden, kan det i lige så høj grad være en god idé at teste en kandidats evner for at finde ud af, om kandidaten har de arbejdsmæssige kompetencer, der er en forudsætning for den givne stilling.

En kandidat kan have en personlighed, der passer perfekt ind i virksomheden. Dette betyder dog nødvendigvis ikke, at kandidaten har sine stærke sider inden for lige præcis de områder, som er nødvendige i den gældende stilling. Derfor kan det være en god idé at lave en evnetest, der tester kandidatens stærke og svage sider.

Hvad er en evnetest?

En evnetest er en test, der måler en persons evner på forskellige kognitive områder. Den kan bestå af op til 9 deltests, og giver dermed virksomheder indsigt i en persons arbejdshastighed, evne til at tænke, indsamle, analysere, kombinere, vurdere og bearbejde forskellige informationer og svare rigtigt på dem.

Testen måler altså, hvor mange spørgsmål kandidaten svarer på over hvor lang tid, samt hvor mange procent af spørgsmålene kandidaten har svaret rigtigt på. På den måde måles en kandidats arbejdshastighed overfor kandidatens evne til at svare korrekt – altså hurtighed vs. kvalitet.

Evnetesten med de 9 deltests kan derfor være særlig god at bruge i rekrutteringssammenhænge for at få et indblik i en kandidats stærke sider og udviklingsområder og dermed finde frem til den kandidat, der løser opgaverne på den måde, der passer bedst til stillingen.

Hvad indebærer en evnetest?

En evnetest består af 9 deltests, som alle opstiller virkelighedsnære scenarier, som kandidaten skal svare på. Hver deltest måler et område af kandidatens evne til at tænke, løse problemer og drage konklusioner.

De 9 deltests er:

Abstrakt logisk tænkning

Her måles kandidatens evne til at se større helheder og muligheder. Denne test er relevant at bruge for virksomheder inden for arbejdsområder som forretningsudvikling, abstrakt matematik, IT og håndværker/bygningskonstruktør.

Forståelse for logiske processer

Her måles kandidatens evne til at forstå årsagssammenhænge og effekten heraf. Denne test er relevant at bruge for virksomheder inden for arbejdsområder som computerprogrammering, forskning, projektledelse, salg, indkøb og logistik.

Rumlig tænkning

Rumlig tænkning måler en kandidats evne til at se de logiske processer visuelt samt visuel tænkning. Denne test er relevant at bruge på kandidater inden for de kreative fag som tegnere, frisører, kunstnere, fotografer, designere, grafikere og arkitekter.

Forståelse for den sociale kontekst

Her måler testen en kandidats evne til at forstå sociale sammenhænge og andre mennesker. Den måler altså personens forståelse for den sociale kontekst. Denne test er relevant at bruge på kandidater til stillinger som ledere, undervisere, politikere, sælgere, fysioterapeuter og læger.

Numerisk tænkning

Numerisk tænkning måler en persons evne til at opfatte sammenhængen mellem numerisk information. Fx talrækker, hvor et tal mangler. Denne test er relevant at bruge for virksomheder inden for arbejdsområder som detailsalg, ledelse, regnskab, logistik, økonomi og salg.

Matematisk logisk tænkning

Her måles en kandidats evne til at forstå den logiske anvendelse af matematik og anvende matematik, logik og vurdere argumenter. Denne test er relevant at bruge for virksomheder inden for arbejdsområder som dataanalyse, forskning, indkøb og logistik samt inden for stillinger som analytiker og leder.

Ordparforståelse

Denne test måler en persons forståelse af sammenhængen mellem forskellige begreber og evne til at klassificere information. Denne test er relevant at bruge for virksomheder inden for arbejdsområder som journalistik, planlægning, markedsføring, politik, forhandling og projektstyring.

Hukommelsestest

Denne test tester hukommelsen og kandidatens evne til at lagre mange visuelle objekter. Testen måler, hvor hurtigt en person kan identificere ens billeder, og viser, hvor stor arbejdshukommelsen er. Denne test er relevant at bruge for virksomheder inden for arbejdsområder som detailplanlægning, arkitektonisk design, grafisk planlægning og andre stillinger, der kræver en god hukommelse.

Tekstforståelse

Denne tester kandidatens evne til at forstå skriftlig information og finde årsagssammenhænge. Denne test er relevant at bruge for virksomheder inden for arbejdsområder som journalistik, data- og analyseindsamling, identificering og løsning af problemer og i mange andre jobsammenhænge.

Hvordan bruges evnetesten

Da ikke alle områder er lige relevante for alle typer af stillinger, er det en god idé at udvælge de tests, som ligger tættest op af de kompetencer, der er nødvendige at besidde i den pågældende stilling, og som der derfor er behov for at teste.

Vi anbefaler, at virksomheder anvender 2-3 deltests ad gangen. På den måde kan evnetesten nemlig gennemføres på 20-30 minutter, hvorefter den kan suppleres af en samtale til at gennemgå testens resultater.

Husk dog at den bedste kandidat til stillingen ikke bør udvælges udelukkende på baggrund af en evnetest, men bør udvælges på baggrund af en samlet vurdering af kandidatens erfaring, uddannelse, kvalifikationer, personlighed og styrker og svagheder.

Hvad kan testen bruges til?

Evnetesten kan bruges i forbindelse med:

  • Rekruttering
  • Udviklingsscreening og talent management
  • Interne jobrokeringer

Testen er mest udbredt til brug i rekrutteringssammenhæng for at finde den rette kandidat. Men den kan altså også bruges til medarbejder-udvikling for at få indblik i medarbejdernes stærke og svage sider inden for de forskellige kognitive områder. Med brug af testen kan virksomhedens ledelse få indblik i de ansattes arbejdshastighed og spidskompetencer, hvilket kan fungere som udgangspunkt for en medarbejder-udvikling.

Endeligt kan testen bruges i forbindelse med interne jobrokeringer og teamskabelse i virksomheden. Hvis der skal rokeres internt i virksomheden, kan testen give afklaring om den pågældende medarbejder lever op til kravene til den gældende stilling.

Er evnetesten noget for din virksomhed?

Evnetesten og andre kognitive tests kræver en certificering. Certificeringen er nødvendig for at du må arbejde med de tilbagemeldinger og følsomme data i evnetesten. Ønsker du en certificering, eller vil du vide mere om evnetesten?

Ring på 70263225 i dag eller kontakt os på mail info@hrsolutions.dk og hør nærmere.

Foretrækker din virksomhed at bruge personlighedstests, kan du læse mere om DISC-testen her.