Erhvervsrettet testning er et kognitivt testværktøj til vurdering af en persons evne til at tænke og lave ræsonnement af sammenfatninger. Dette kan benyttes hos medarbejderen i en udviklingsproces eller kandidaten i en rekrutteringsproces.

Ved at blive certificeret i FinxS Erhvervsrettet testning opnår du større indsigt og forståelse for forskellige intelligensformer samt de indbyrdes sammenhænge på kun én dag. Du opnår en forståelse for fordele og ulemper ved henholdsvis høj/lav score, og indblik i vigtigheden af sammenligning med relevante normgrupper. finxS Erhvervsrettet tests anvendes i virksomheder, organisationer og HR-afdelinger, hvor vurdering af evner på forskellige områder er vigtige succeskriterier. Den anvendes derudover også som kompetenceudvikling og i rekrutteringsprocesser.

Hvis du er interesseret i certificeringen og gerne vil afprøve en eller to af de erhvervsrettede test – så kontakt os på 70 26 32 25 eller info@hrsolutions.dk

Erhvervsrettet test er en psykologisk test med op til 9 individuelle test. Disse omfatter følgende områder:

  • Abstrakt logisk tænkning
  • Forståelse for logiske processer
  • Rumlig tænkning
  • Forståelse for sociale kontekst
  • Numerisk kontekst
  • Matematisk logisk
  • Ordpar forståelse
  • Hukommelsestest
  • Tekstforståelsestest

Kurt Lausen fortæller lidt om Erhvervsrettet testning

Certificeringen – hvad får du med dig?

På certificeringsdagen lærer du at fortolke og give tilbagemelding til den analyserede person, hvor du samtidig får gode råd til hvordan du giver den bedst mulige feedback. Certificeringen i Erhvervsrettet test giver dig forudsætning for at kunne udvikle dine medarbejdere eller rekrutterer den helt rigtige til jobbet. Erhvervsrettet testning kan med fordel kombineres med Extended DISC Basic, for at nuancere billedet af kandidaten endnu mere.

Certificeringen tager udgangspunkt i de 3 G-faktorer, som blev udviklet af Charles Edward Spearman i 1904. For at blive certificeret i erhvervsrettet test skal du selv gennemføre de 9 test samt gennemgå et e-learningsforløb. Teorien og resultaterne anvendes som baggrund for træning i feedback på testene, så resultaterne derefter kan sammenlignes med forskellige målgrupper.

.

Modtag en demo Erhvervsrettet test – udfyld nedenstående og modtag den pr. mail.

Certificeringsforløbet består af 3 steps:

Step 1: E-learningskursus

E-learningskurset består af 7 lektioner + 1 test med derimellem indlagte øvelsesopgaver. Den afsluttende test skal bestås inden certificeringsdagene. E-learningskurset kan gennemføres i dit eget tempo, så du kan logge af og på så mange gange du har lyst.

Step 2: Erhvervsrettet test

Inden certificeringsdagene skal du selv, samt have tre ”kaniner”, til at udfylde en erhvervsrettet test. Resultaterne herfra vil blive anvendt som baggrund for træning og feedback på selve certificeringsdagen.

Step 3: Certificeringsdag

På certificeringsdagen vil der være fokus på øvelser, tolkning og hvordan man aktivt kan anvende erhvervsrettet test i kompetenceudvikling samt i rekruttering.

Klik på de enkelte deltest herunder, for at læse mere.

Abstrakt logisk tænkning: måler personens evne til at forstå indbyrdes forhold mellem forskellige elementer, samt evnen til at se helheder og muligheder. Relaterer sig til generel indlæringsevne, som kan udvikles.

Udvalgte relevante arbejdsområder:

Forretningsudvikling, abstrakt matematik, IT, forskning og håndværker/bygningskonstruktør

Forståelse for logiske processer: måler personens evne til at forstå årsagssammenhænge og effekten heraf. Relaterer sig til personens evne til at forstå hvordan informationer omsættes i hverdagen. Måler ligeledes personens evne til systematisk tænkning. Dette område er sværere at udvikle.

Udvalgte relevante arbejdsområder:

Computerprogrammering, forskning, udarbejdelse af analyser, projektledelse, salg, indkøb og logistik

Rumlig tænkning: er evnen til at se logiske processer visuelt, samt evnen til at styre den indsamlede information gennem visuel tænkning. Rumlig tænkning er ofte forbundet med kreative fag.

Udvalgte relevante arbejdsområder:

Tegnere, frisører, kunstnere, fotografer, designere, grafikere og arkitekter

Forståelse for den sociale kontekst: måler evnen til at forstå sammenhænge og andre mennesker. En høj score her tyder på stor menneskelig indlevelsesevne. Nogle mennesker fornemmer hurtigt og intuitivt hvis en kollega ikke trives eller har en dårlig dag. Det er personens forståelse for den sociale kontekst, som kommer spil.

Udvalgte relevante arbejdsområder:

Ledere, undervisere, politikere, sælgere, fysioterapeuter, læger

Numerisk tænkning: måler personens evne til at opfatte sammenhængen mellem numerisk information. Vi kender alle talrækker, hvor man skal skrive det næste tal i rækken. Nogle ser det med det samme, imens andre skal bruge længere tid på at se sammenhængen.

Udvalgte relevante arbejdsområder:

Generelle fag med numerisk forståelse, detailsalg, ledelse, regnskab, logistik, økonomi, salg

Matematisk logisk tænkning: måler en persons evne til at forstå den logiske anvendelse af matematik, vurdere argumenter og påvise fejlbehæftede følgeslutninger. Evnen til at anvende matematik, logik og/eller statistik i beslutningsprocessen.

Udvalgte relevante arbejdsområder:

Dataanalyse, forskning, analytiker, indkøber, logistik, ledere

Ordparforståelse: en persons evne til at forstå sammenhængen mellem forskellige begreber og klassificere information. Det er evnen til at kombinere data, som har en sammenhæng. Typisk evnen til at komme med løsninger på kendte problemer.

Udvalgte relevante arbejdsområder:

Journalistik, planlægning, markedsføring. Politik, forhandling, projektstyring

Hukommelsestest: måler evnen til at lagre mange visuelle objekter. Testresultatet afspejler hvor hurtigt en person kan identificere små forskelle i relativt ens billeder. Giver en indikation om hvor stor arbejdshukommelseskapaciteten er. En person med lav arbejdshukommelse vil skulle have beskeder i små bidder og gerne flere gange end en med høj arbejdshukommelse.

Udvalgte relevante arbejdsområder:

Detailplanlægning, arkitektonisk design, grafisk planlægning, alle jobs som kræver god hukommelse

Tekstforståelse: måler en persons evne til at forstå skriftlig information, konceptualisere den og finde årsagssammenhænge. Resultatet afspejler evnen til at identificere væsentlig information og nærmest frasortere ligegyldige info ift. det problem, som skal løses.

Udvalgte relevante arbejdsområder:

Journalistik, dataindsamling og -analyse, identificering og løsning af problemer, evnen til at identificere et budskab kan bruges i alle jobsammenhænge.

Evnetest kan med fordel anvendes i rekrutteringsprocessen. Forbind evnetestene med vores online rekrutteringssystem Myhrsol Recruiting. Den indeholder testværktøjer til at finde de bedste kandidater til jobbet på baggrund af skræddersyede jobkriterier, du selv opstiller. Læs mere om Myhrsol Recruiting her

På certificeringsdagene er der stort fokus på at alle føler sig velkomne, og er klar til at byde ind med relevante erfaringer og uddybende spørgsmål. Derfor er vores hold på maximalt 8 personer for at bibeholde nærværet og kontakten, så at alle får chancen for at blive hørt.

Kommende certificeringskurser

sep
15
tirs
Virtuel / Online Extended DISC Basic Certificering E-Learning samt 5 x 2 timer virtuel over 2 uger
sep 15 kl. 8:00 – okt 2 kl. 9:00

Få flere informationer om certificeringen i Virtuel Extended DISC Basic ved at trykke HER

Tilmeld dig kursuset ved at kontakte os på 70 26 32 25 eller info@hrsolutions.dk

sep
28
man
Virtuel Online Erhvervsrettet Test certificering Online E-Learning samt 3 x 2 timer virtuel
sep 28 kl. 8:30 – okt 12 kl. 9:30

Få flere informationer om certificeringen i Erhvervsrettet Test ved at trykke HER

Tilmeld dig kursuset ved at kontakte os på 70 26 32 25 eller info@hrsolutions.dk

sep
29
tirs
Virtuel / Online Extended DISC Basic Certificering E-Learning samt 5 x 2 timer virtuel over 2 uger
sep 29 kl. 8:00 – okt 16 kl. 9:00

Få flere informationer om certificeringen i Virtuel Extended DISC Basic ved at trykke HER

Tilmeld dig kursuset ved at kontakte os på 70 26 32 25 eller info@hrsolutions.dk

sep
30
ons
Virtuel Online Advanced Extended DISC Training Online E-Learning samt 2 x 2 timer virtuel
sep 30 kl. 9:00 – okt 7 kl. 10:00

Få flere informationer om certificeringen i Advanded Training  ved at trykke HER

Tilmeld dig kursuset ved at kontakte os på 70 26 32 25 eller info@hrsolutions.dk

okt
1
tors
Virtuel / Online certificering i Salgs Kompetence Assessment Online - E-learning og 5 x 2 timers online certificering
okt 1 kl. 9:00 – okt 15 kl. 10:00

Kontakt os for mere information og evt. planlægning af tidspunkter der passer dig

Vil du ringes op til en uforpligtende snak om certificeringen?

Ønsker du mere information om hvad udbyttet af certificeringen
betyder for dig og din organisation, er du altid velkommen til at kontakte
os på info@hrsolutions.dk eller tlf. 7026 3225

Udvikling
Løbende opdatering af systemet. Orientering løbende om forbedringer og udvidelse af muligheder i systemet.

Support
Support i forhold til de systemmæssige behov samt fortolkningsspørgsmål i forbindelse med brug af erhvervsrettet test.

Undervisning
Vi har løbende certificeringshold der understøtter og udvikler den certificeredes behov.