Nyheder3 gode råd til at sammensætte et succesfuldt team

Der findes mange teorier til, hvordan man sammensætter et stærkt team, og der findes endnu flere undersøgelser, der har undersøgt, hvad den perfekte teamsammensætning er. At sammensætte et stærkt team er en svær opgave, da resultatet af teamarbejdet afhænger af, hvordan de har kunne arbejde sammen.

Så kan vi snart mødes igen

Fra mandag den 8. juni åbner vi igen op for de fysiske certificeringer, og det betyder, at du nu igen kan komme på kursus inde hos os med tilstedeværelsesundervisning. Vi kan fremadrettet både kommer til at tilbyde fysiske hold samt virtuelle certificeringer.

Vi tager selvfølgelig en lang række forholdsregler, så du trygt og sikkert kan deltage i vores kurser. Vi har blandt andet små hold og hyppig rengøring samt individuel forplejning.

Allerede nu har vi følgende hold klar til gennemførelse de kommende 3 måneder:

Maj
28.

 

Virtuel Erhvervsrettet test 3 moduler over 2 uger
Book din plads her
Juni
3.

 

Advanced Extended DISC Certificering Virtuel 2 x 2 timer
Book din plads her
16. – 17.

 

Extended DISC Certificering – København
Book din plads her
18

 

Advanced Extended DISC Certificering virtuel 2 x 2 timer
Book din plads her
23. – 24.

 

Extended DISC Certificering – Sabro Kro
Book din plads her
August
13.

 

Virtuel Erhvervsrettet test 3 moduler over 2 uger
Book din plads her
18.

 

Extended DISC Virtuel 5 moduler over 2 uger
Book din plads her
24.

 

Virtuel Advanced Training Extended DISC 2 moduler over 1 uge
Book din plads her
26.
kl. 9 – 10
Virtuel gennemgang af MyHRsol
Book din plads her
26. – 27.

 

Extended DISC Basic København
Book din plads her
28.

 

Extended DISC TEAM København
Book din plads her

Se alle kommende kurser her

HR Solutions har indgået 2 nye strategiske samarbejder


HR Solutions ApS har indgået to langsigtede strategiske samarbejdsaftaler med henholdsvis Coachers ved Preben Blaagaard i Horsens og med Volk Education ved Jesper Volk i Rønde.

De to nye samarbejdspartner får på lige fod med de eksisterende 6 mulighed for at tilbyde HR Solutions’ løsninger til sine eksisterende og fremtidige kunder. Vores strategiske samarbejdspartnere kan tilbyde både løsninger indenfor certificeringer, Person Profiler, Team, Erhvervsrettet test, trivsels og 360 gr. Løsninger samt Salgs Kompetence Assessment til deres kunder.

Herudover bliver de også forhandler af MyHRsol – vores online HR System med moduler til rekruttering, onboarding, digital underskrift, medarbejderdata, MAS/Mus og den løbende opfølgning på indsatsområder.

Vi er glade for indgåelsen af samarbejdet og ser meget frem samarbejdet.

Se vores samarbejdspartnere

Fra fysisk til virtuel / online certificeringer

Vi er gode til at tilpasse os som mennesker – i denne Corona tid sker der mange ting, som uden Corona ville tage lang tid at gennemføre. Vi har tilpasset og udviklet vores stærke certificeringskoncepter til at være en stærke virtuelle koncepter.
Vi kan derfor tilbyde følgende:

Virtuel Certificering i Extended DISC Basic:
Ny E-learning samt 5 x 2 timers virtuel træning
Se mere her

Virtuel Certificering i Extended DISC Advanced:
Ny E-learning samt 2 x 2 timers virtuel træning
Se mere her

Virtuel Certificering i Erhvervsrettet test:
Ny E-learning samt 3 x 2 timers virtuel træning
Se mere her

Virtuel Certificering i Salgs Kompetence Assessment:
Ny E-Learning samt 3 x 2 timers virtuel træning
Se mere her

Samarbejde med Copenpsyk.dk

Copenpsyk.dk ved Lene Gjørup har udviklet nogle spændende dialogkort til anvendelse bl.a.:

  • Udvikling af Work Life Balance
  • Par forhold
  • Processkort til ledelse med hjerne og hjerte

Lene Gjørup fortæller om sine dialogkort:

“Dialogkortene kan anvendes som reflektionsværktøj. Det er en værktøjskasse til involvering og hjælp-til-selvhjælp. Dialogkortene er rigtig gode til at igangsætte processer og temaer. Du/I kan med fordel også bruge dem til at forme en konstruktiv dialog og skabe resultater sammen… det er kun fantasien der sætter grænser”

HR Solutions er glad for at kunne tilbyde hendes løsninger på vores hjemmeside.

Læs mere om løsningerne og Lene Gjørup her


Corona-krisen stiller nye krav til os alle

Der er ingen tvivl om, at Corona-krisen har betydet, at vi alle har skulle tænke nyt, og har skulle vænne os til nogle andre vaner. Det er de færreste, der kan sige, at krisen ikke har påvirket dem i større eller mindre grad.

Hos HR Solutions har vi gennem tiden afholdt mange certificeringskurser inden for både Erhvervsrettet testning og DISC-profiler. Disse kurser, har hidtil krævet et fysisk fremmøde på certificeringsdagene. I januar i år ændrede vi dog fokus og begyndte derfor at udbyde certificeringskurserne med virtuel undervisning.

Større fleksibilitet med virtuelle certificeringskurser

Vores øgede fokus på virtuelle certificeringskurser og virtuel undervisning var først og fremmest et skridt fremad for at følge den digitale udvikling. Derudover giver virtuelle kurser og undervisning også en langt større fleksibilitet, som vi er glad for at kunne tilbyde vores kursister; der skal ikke afsættes tid til transport, man kan gennemføre kurset fra hjemmet eller fra arbejdspladsen – og samtidig får man synergieffekten ved at kunne sparre med sine medkursister.

Corona-krisen har betydet, at vi har trykket endnu mere på speederen i forhold til de virtuelle certificeringskurser. I starten af marts kunne du læse om vores virtuelle certificeringer i erhvervsrettet test og Extended DISC Basic, men vi har hurtigt kunne tilføje Extended DISC Advanced Training til vores udbud af virtuelle kurser – og der er flere på vej!

Styrk dine kompetencer fra hjemmekontoret

Virtuel undervisningI disse tider er der rigtig mange danskere, der har fået etableret et hjemmekontor, og som dermed også arbejder hjemmefra. Nogle brancher er dog stærkt påvirket af den nationale lock-down som Corona-krisen har ført med sig. Derfor oplever nogle brancher også, at deres arbejdsopgaver er blevet færre.

Derfor er tiden også oplagt for mange til at styrke deres kompetencer, som kan styrke virksomheden endnu mere, når vi når på den anden side af Corona-krisen. Derfor afholder vi fortsat vores certificeringskurser – alle vores kurser, som tidligere krævede fysisk fremmøde, er flyttet online i stedet.

Er du i tvivl om, hvad du får ud af vores (virtuelle) certificeringskurser?

P.t. udbyder vi følgende virtuelle certificeringskurser:

  • Erhvervsrettet test
  • Extended DISC Basic
  • Extended DISC Advanced Training

Erhvervsrettet test

Erhvervsrettet testning består af 9 kognitive tests, som giver indsigt i en persons arbejdshastighed og fejlmargin. De 9 kognitive tests dækker bl.a. over forståelse for logiske processer, forståelse for den sociale kontekst, hukommelsestest og tekstforståelse.

På certificeringskurset opnår du større indsigt i og forståelse for de forskellige intelligensformer samt de indbydes sammenhænge. Du lærer at fortolke og give en tilbagemelding til den analyserede person, og du bliver bedre rustet til medarbejderudvikling samt at rekruttere den rette til jobbet.

Extended DISC Basic & Advanced Training

Extended DISC er en personanalyse, der giver et nuanceret billede af fokuspersonens bevidste og ubevidste adfærd. Med en DISC-profil får du større indblik i og viden om, hvordan du bedst kommunikerer med fokuspersonen, hvad der motiverer fokuspersonen, og hvordan forskellige persontyper kan sammensættes til et effektivt team.

Extended DISC Advanced Training er en overbygning til Extended DISC Basic, hvor du får mulighed for at gå endnu mere i dybden med denne type personanalyse. Her er der særligt fokus på fortolkningsopgaven.

Extended DISC kan lige som erhvervsrettet tests anvendes til både medarbejderudvikling og rekruttering. Med viden fra både erhvervsrettet tests og DISC, kan du få et meget nuanceret billede af fokuspersonen – de forskellige tests og analyser komplementerer nemlig hinanden godt.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om vores virtuelle certificeringskurser, er du meget velkommen til at kontakte os på  telefon 70 26 32 25 eller sende en mail til info@hrsolutions.dk.

Hvorfor bruge DISC-profiler?

DISC-profiler er et effektivt redskab, som kan styrke arbejdspladsen, skabe større forståelse og interaktioner i teamet. Det er dog ikke alle, der forstår, hvordan DISC-profiler kan bruges aktivt i virksomheden. Derfor zoomer vi i dette indlæg ind på, hvorfor DISC-profiler er et stærkt redskab for virksomheder.

Bliv certificeret uden at forlade skrivebordet

Som noget nyt har vi fra årsskiftet introduceret virtuelle certificeringskurser i Extended DISC Basic samt erhvervsrettet test (kognitiv test). Det betyder, at du kan blive certificeret uden at forlade dit skrivebord, da certificeringskurserne afholdes online.

Har du råd til fejlansættelser?

Rekrutteringsprocessen kan være lang og omkostningstung. Ud over de timer du og dine kolleger lægger i udarbejdelse af jobopslaget, gennemgang af ansøgninger, afholdelse af jobsamtaler, gennemførsel af personlighedstests, vurdering af de udvalgte jobkandidater, vil der også være omkostninger forbundet med en nyansættelse. Den nye medarbejder skal introduceres til virksomheden, sine kolleger og arbejdsprocesser, og derudover vil de eksisterende medarbejdere blive afbrudt i deres arbejde, og vil derfor ikke være lige så produktive.

DISC profiler styrker kommunikationen

Mange virksomheder bruger i dag en eller flere forskellige analyseværktøjer gennem rekrutteringsprocessen, hvor Extended DISC er blevet blandt de populære værktøjer. Det er dog ikke kun gennem rekrutteringsprocesser, at virksomheden kan få gavn af DISC profiler. På baggrund af en DISC profil kan kommunikationen med en medarbejder nemlig styrkes.

Selvom Extended DISC kan danne mere end 2.560.000 forskellige profilkombinationer, er der nogle fællestræk, når det gælder kommunikation til en person.

Hvad er en DISC profil?

En DISC profil består af 4 dele: D, I, S og C. En person kan godt være en kombination af flere af bogstaverne, men vil som regel være overvejende én af bogstaverne. Viden om dette kan være altafgørende for at kommunikere effektivt til en medarbejder eller kollega.

Bogstaverne står for hhv. Dominance, Influence, Stability og Control, og fortæller generelt noget om personens adfærdsstile. Extended DISC er nemlig baseret på adfærdsmæssige teorier. Viden fra profilerne er samtidig et effektivt (kommunikations-) redskab, der kan være med til at danne et fælles sprog.

Kommunikation til D-profiler

Kommunikation til en D-profilD-profiler er typisk dominerende og konkurrerende i deres adfærd, og de søger at have kontrol. Når D-profiler bliver pressede vil de ofte blive kommanderende. D-profiler er meget direkte i deres kommunikation, og de fokuserer ofte på resultater og udbytte.

Når du kommunikerer med en D-profil, bør du gå direkte til emnet, ellers mister du hurtigt D-profilens opmærksomhed. Derudover skal du fokusere på D-profilens udbytte – altså hvad får D-profilen ud af dit forslag eller budskab.

Kommunikation til I-profiler

I-profiler er primært styret af deres følelser og er mere spontane i deres adfærd. Det betyder, at de hurtigt tager beslutninger, hvis de kan se værdien i det her og nu. I-profiler motiveres i høj grad af at være populær blandt deres kolleger. Er en I-profil under pres vil personen typisk opleves som verbalt angribende.

I din kommunikation med en I-profil kan du også med fordel fokusere på udbytte. Husk på, at I-profiler er meget spontane og styret af deres følelser, så du bør fokusere på, hvad I kan opnå her og nu. Planlægger du for langt frem, er der risiko for, at du mister deres interesse – og ellers bør du sørge for at lægge en plan for den langsigtede indsats. Så kan du præsentere planen og de enkelte opgaver over tid, så I-profilen oplever, at det er her og nu opgaven skal løses eller der skal træffes beslutninger.

Kommunikation til S-profiler

Kommunikation til en S-profilS-profiler er omsorgsfulde, rolige og implementerende. Derfor vil S-profiler også være kompromissøgende, når de er under pres. S-profiler motiveres i høj grad af samarbejde, og de trives med at hjælpe andre. De undgår helst forandring, hvis det er muligt.

Kommunikationen med en S-profil er rolig og informerende. Står I overfor forandringer, bør en S-profil informeres i god tid, så personen kan indstille og forberede sig på forandringerne. S-profiler søger ofte støtte og opbakning fra andre, og derfor vil en S-profil også have sværere ved at træffe en beslutning her og nu. I din kommunikation bør du derfor prøve at reducere S-profilens usikkerhed og skepsis over for dine forslag.

Kommunikation til C-profiler

C-profiler er meget analytiske, strukturerede og detaljeorienterede. De træffer beslutninger på et velovervejet grundlag, og træffer altså ikke en beslutning inden de har haft mulighed for at undersøge forholdene eller informationen nærmere. C-profiler trives, når de kan vise deres ekspertise, men frygter samtidig at få kritik.

Når du kommunikerer med en C-profil bør du derfor lade personen vise sin ekspertise, og også give personen mulighed for at analysere mulighederne, før der træffes et valg.

Styrket kommunikation giver øget produktivitet

Når du ved, hvilke DISC-profiler, der er i et team, vil du også blive bevidst om, at der skal kommunikeres på forskellig vis med de forskellige profiler. Hvor D- og I-profiler gerne træffer en beslutning her og nu, har S- og C-profiler behov for lidt tid til at overveje mulighederne eller snakke med kollegerne om det.

Når du imødekommer de forskellige profiler, hvor de trives, vil du opleve, at de føler sig trygge, og at de også vil arbejde effektivt, da de slipper for de bekymringer, de ellers kunne have.

Vil du høre mere om, hvordan DISC-profiler kan styrke din virksomhed og det daglige samarbejde, så kontakt os på telefon 70 26 32 25, eller udfyld kontaktformularen herunder. Du kan også få tilsendt en demo af vores Extended DISC Person Profil på denne side.Hvor mange undskyldninger har din sælger?

Hvor mange af dine sælger har den naturlige SULT for at gøre det bedre end i sidste uge?

Hvor stor er undskyldningsindekset for dine sælgere?

Den nye Salgs Kompetence Assessement giver dig svarerne!

Kend sælgernes salgskompetencer

I Salgs Kompetence Assessement ser vi sælgerens mindset samt sælgerens kompetence indenfor salg.

Udover sælgerens naturlige mindset i forhold til salg, måler vi også i kompetencen sælgerens motivation, erfaring og lyst til at gennemføre det måske nødvendige.

Vi måler på 18 unikke salgskompetencer som giver dig som salgsleder/chef/direktør en unik mulighed for at få et anderledes overblik over dit salgsteam.

Vi tager udgangspunkt i det marked som I sælger i – herunder hensyn til produktet i forhold til kunden – er det et latent eller udtrykt behov som kunden har – hvordan er jeres salgscyklus og hvordan er den efterfølgende relation til kunden efter et 1. salg.

Styrk sælgernes kompetencer

Med udgangspunkt i netop jeres produkt og jeres marked – er vi i stand til at diagnosticerer hvilke styrker som jeres sælgere har behov for.

Med målingen på sælgerens naturlige mindset og det personen gør – kan vi finde de områder, hvor sælgeren har udviklings potentiale – og udarbejde en plan for dette.

Vi kan også se de områder, hvor personen ikke ud fra mindset har et stort udviklingspotentiale – og derfor måske ikke anvende tid og ressourcer på dette.

Hør mere om Salgs Kompetence Assessement til rekruttering og udvikling af sælgere – og som salgschefen få indsigt og måske klare forklaringer på, hvad årsagen til at dine sælgere måske enten performer i salget eller de mangler lidt i at nå målet.

Hvis dine sælgere springer mere over end gennemsnittet er deres undskyldnings indeks over 35 – hvad er din salgsstyrke på?

Kontakt os allerede i dag på 70 26 32 25 eller læs mere her.

Anvend en DISC 18 profil i salgsafdelingen og skab vækst i virksomheden

DISC modellen er et meget udbredt værktøj, der anvendes i store som små virksomheder. DISC modellen er en personanalysemodel, der bruges til at give en kortlægning af en persons handlings- og adfærdsmønstre. DISC analysen giver en beskrivelse af vores adfærd, herunder hvordan vi handler og reagerer i pressede situationer, og kortlægger en persons drivkraft, styrker og begrænsninger.

Da en DISC profil giver en præcis beskrivelse af en persons personlighedstype og arbejdsadfærd, er den fordelagtig at bruge til rekruttering, lederudvikling, medarbejderudvikling og teamsammensætning, hvor den kan bidrage til at skabe større motivation, trivsel og udvikling.

En DISC profil kan dog også anvendes på en lang række andre områder, som kan komme de fleste virksomheder til gode. Et af disse områder er salgstræning, DISC profiler kan nemlig være til stor gavn for din virksomheds sælgere og styrke deres salgsevner.

DISC 18 profil til brug i salgsafdelingen

Salg er en af de vigtigste områder for virksomheder, og er afgørende for en virksomheds succes. Uden salg vil de fleste virksomheder ikke kunne løbe rundt. Derfor har mange virksomheder en eller flere sælgere, der står for at skabe omsætning gennem salg. DISC 18 giver dig respons på sælgerens motivation på 18 udvalgte salgssucces områder.

For at din virksomhed kan få succes, kræver det dog nogle dygtige sælgere, der kan kommunikere til og med forskellige slags kunder, og som kan formå at sælge varen, uanset hvilken kunde der er tale om. Dette kan være noget af en udfordring, og kræver, at sælgeren kan skabe en god relation til kunden. En god sælger skal på den måde have en forståelse for, hvordan mennesker handler og reagerer på forskellige inputs, og dermed kunne kommunikere på forskellig vis alt efter, hvilken type kunde der er tale om.

Dette kan en DISC 18 profil hjælpe med. DISC modellen, der repræsenterer de fire adfærdsstile: Dominans, indflydelse, stabilitet og compliance, kan af sælgeren anvendes til at styrke vedkommendes selvindsigt. Ved at lave en DISC analyse kan sælgeren få indblik i sig selv og sit eget adfærdsmønster. Når du har en forståelse for dig selv, er det nemmere at forstå den person, du står overfor.

Sådan kan DISC 18 profiler anvendes til salgstræning

Brug DISC profiler til at forstå kunden

Den fejl, som mange sælgere begår i en salgssituation, er at de er så opsatte på at få deres budskab igennem, at de ikke tager højde for, hvad det er for en person, de står overfor. Med en DISC profil kan virksomhedens sælgere på baggrund af den forståelse de opbygger om sig selv, blive bedre til at aflæse andre menneskers personlighedstype og adfærd. På den måde kan dine sælgere optimere deres kommunikation, så den tager højde for kundens adfærdsstil. DISC 18 giver indsigt i 18 områder direkte relateret til salg. Du kan derfor se dine Sælgers motivation på de 18 salgs områder. DISC 18 kan kombineres med Salgs Kompetence Assessment som giver dig svar på personens mindset og kompetence indenfor salg.

De fire ovenstående adfærdsstile eller personlighedstyper har forskellig adfærd og handler og reagerer forskelligt. Derfor er det også vigtigt, at sælger kommunikerer forskelligt til hver af de fire forskellige personlighedstyper.

Alt efter, hvilken kundetype sælgeren står overfor, skal han kunne ændre i sin egen adfærd og kommunikationsstil, når han går ind i en relation med dem. Ved at justere kommunikationen på baggrund af kundens adfærd og persontype, er der større chance for, at virksomhedens sælger kan komme frem med budskabet og gennemføre et salg.

På den måde kan din virksomhed anvende DISC profiler til salgstræning, og du kan hjælpe dine sælgere med at styrke deres kommunikationsevner og gøre dem bedre rustet til at håndtere de forskellige kundetyper i en salgssituation.

Få en Extended DISC certificering

Hvis du gerne vil skabe succes for din virksomhed, kan du selv gøre en del for at sikre, at din salgsafdeling har de rette værktøjer i deres værktøjskasse til at håndtere enhver situation og enhver type kunde.

Hos HR Solution kan du få en Extended DISC certificering, der giver din virksomhed de nødvendige ressourcer til at kunne optimere virksomhedens kunderelationer og give salgstræning til dine sælgere, så de kan blive dygtigere og skabe endnu mere salg og vækst for virksomheden.

Er du interesseret i at høre mere om de forskellige muligheder, som vi tilbyder inden for Extended DISC certificering eller DISC profiler, kan du kontakte os på 70 26 32 25 eller info@hrsolutions.dk. Du kan også læse meget mere om de forskellige typer af Extended DISC her.