Brug DISC certificeringer til at styrke din virksomhed

DISC analyser er et redskab, der bliver mere og mere populære blandt virksomheder – og det med god grund! En DISC analyse fortæller nemlig noget om medarbejdernes personprofiler, herunder om deres adfærdsmønstre samt styrker og svagheder. Derfor er DISC analyse blevet et populært redskab i forbindelse med rekrutteringsprocessen, men kan også bruges til at danne teams eller til personudvikling.

Når en virksomhed kender en medarbejders personprofil og adfærd, kan virksomheden bruge denne viden til at danne teams. DISC analysens resultater kan også bruges til at afgøre hvilken medarbejder, der skal have ansvaret for en given opgave. Med andre ord kan DISC analyser være med til at effektivisere arbejdsprocesser i en virksomhed.

Hvad er en DISC test?

En DISC test – eller en DISC analyse, som er en mere korrekt term at anvende, tager udgangspunkt i en spørgeramme, som har til formål at afsløre en persons styrker og svagheder. Ud fra dette kan man finde ud af, hvad der motiverer en person, hvordan man skal kommunikere til personen samt personens generelle overbevisninger og konfliktadfærd.

En DISC analyse er med andre ord en standardiseret personanalyse. DISC modellen består af fire forskellige parametre: Dominans, Indflydelse, Stabilitet og Control. Det er ud fra disse fire parametre, at der dannes en profil af en person.

Når en person har gennemført en DISC analyse, vil personen vide, hvilket parameter personen i høj grad passer til. Der er ingen personer, der eksempelvis er 100% D. Der vil være tale af en kombination af de fire parametre, dog hvor der er en overvægt af det ene parameter.

Herunder kan du se, hvad de forskellige parametre i DISC står for.

Dominance (dominans)

Her er der tale om personer, der har en dominerende adfærd. Denne type personer er meget målorienterede, og motiveres af de resultater, de kan skabe. Denne persontype er oftest meget ligefrem i sin kommunikation, og vil også give ordre til andre. Persontypen trives med at have kontrol, og vil helst undgå at blive styret af andre.

Influence (indflydelse)

Denne personprofil er i højere grad en teambuilder. For denne persontype fylder det sociale aspekt og fællesskabet en stor rolle, og derfor er kommunikationen vigtig. Denne persontype kan opleves som meget entusiastisk og venlig.

Steadiness (stabilitet)

Her er der tale om en holdspiller. Denne persontype har behov for stabilitet og en tryghedsfølelse. Denne persontype tænker langsigtet og vil derfor også arbejde på at opnå langvarige relationer. Denne persontype trives med at fordybe sig i sine opgaver, og har derfor behov for tid til at løse opgaverne.

Conscientious (konformitet)

Denne persontype er meget struktureret. For denne persontype er fakta vigtige og de diskuterer ud fra logiske argumenter. Denne persontype er meget omhyggelig og detaljeorienterede.

Hvad kan virksomheder bruge DISC tests til?

Som virksomhed kan du anvende DISC modellen som grundlag for flere forskellige processer. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med rekrutteringsprocessen, hvor du skal finde den bedste kandidat til en stilling – og som samtidig passer bedst ind i teamet. DISC analysen er blevet et udbredt redskab i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere eller i forbindelse med sammensætning af teams.

DISC analysen kan dog også anvendes til meget mere. Da DISC modellen også afslører en medarbejders stærke og svage sider, kan analysens resultater også bruges aktivt som et led i medarbejderudviklingssamtalen (MUS). Analysen kan altså give et indblik i, hvordan en medarbejder kan udvikles – både professionelt, men også på et personligt plan.

Endeligt kan du også anvende DISC modellen som udgangspunkt for situationsbestemt ledelse. Her vil DISC analysens resultater give dig viden om, hvordan du skal kommunikere med dine ansatte for at motivere dem til de forskellige arbejdsopgaver. Derudover kan analysernes resultater også give dig indblik i, hvordan du bedst giver feedback til de forskellige persontyper.

Vores forskellige typer af DISC certificeringer

Hos HR Solutions kan du blive certificeret i forskellige typer af DISC analyser. Vores forskellige certificeringstyper har forskellige formål, så du får de nødvendige redskaber til det, din virksomhed har behov for. De forskellige DISC certificeringer er:

  • Kvalitetsanalyse
  • Sammensætning af teams
  • Konvertering til Extended DISC

Du kan læse mere om vores forskellige certificeringer i Extended DISC herunder.

Extended DISC Basic

Med denne certificering får du på kun to dage et HR-værktøj. Med denne certificering lærer du at tolke personanalyser, adfærdstræk, samt hvordan du bedst kommunikerer med de forskellige persontyper.

Denne certificering er særligt velegnet for dig, der ønsker at anvende DISC analyser som en del af rekrutteringsprocessen, eller hvis du ønsker at udvikle din virksomheds trivsel og motivation. Du kan læse meget mere om certificeringen i Extended DISC Basis her.

Extended DISC Advanced Training

Hvis du allerede er certificeret i Extended DISC Basis og ønsker en dybere indsigt, er denne certificering lige noget for dig. Dette udvidelseskursus tager blot én dag, hvor der er fokus på fortolkningsopgaver.

Du kan læse meget mere om Extended DISC Advanced Training her.

Extended DISC Konverteringscertificering

Denne konverteringscertificering er for dig, der har en anden type DISC certificering end Extended DISC. Denne certificering styrker dine kompetencer gennem tolkning af personanalyser, adfærdstræk, samt hvordan du bedst kommunikerer med de forskellige persontyper.

Du kan læse meget mere om Extended DISC Konverteringscertificeringen her.

Extended DISC Team Sammensætning og Udvikling

Hvis du gerne vil lære, hvordan du sammensætter og udvikler stærke teams, så er denne certificering lige noget for dig! Her lærer du om de forskellige teamroller og deres samspil, og du vil få en forståelse for teammedlemmernes styrker og udviklingsområder.

Du kan læse meget mere om Extended DISC Team her.

Extended DISC Advanced Team

Dette er en udvidelse til certificeringen i Extended DISC Team Sammensætning og Udvikling. Med denne certificering får du nye idéer samt muligheden for at afprøve forskellige øvelser til hvordan du kan anvende teamudvikling. Denne certificering er bygget op om sparring, dialog og erfaringsudvikling med de øvrige deltagere.

Du kan læse meget mere om Extended DISC Advanced Team her.

Hvad koster en DISC certificering?

Prisen for en DISC certificering afhænger af, hvilken certificering, der er tale om, lige som varigheden af de forskellige certificeringer også vil variere. Du kan til enhver tid se vores aktuelle priser for DISC certificeringer i vores kursuskalender, hvor du også kan se de planlagte datoer.

Du kan til enhver tid tilmelde dig en certificering via kursuskalenderen – blot klik på ”Billetter” og gennemfør tilmeldings- og betalingsprocessen.

Har du spørgsmål til vores DISC certificeringer, er du også meget velkommen til at kontakte os på telefon: 70 26 32 25, eller ved at udfylde kontaktformularen herunder.